Employer Branding – Sådan lægger din virksomhed den rette strategi

Begrebet employer branding dækker over en virksomheds tilgang til at markedsføre sig selv som en attraktiv arbejdsplads. Her drejer det sig grundlæggende om at påvirke den reelle opfattelse af virksomheden i retning af en ønsket opfattelse. Således stemmer den historie virksomheden fortæller overens med dens visioner og værdier. Gennem strategisk og sammenhængende kommunikation kan målet og den rette employer branding opnås, og i denne artikel får du derfor gode råd til, hvordan din virksomhed lægger den rette employer branding-strategi.

En fornuftig employer branding-strategi er i stigende grad blevet en aktuel disciplin, i takt med, at danske virksomheder oplever en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft på en række områder. Det drejer sig især om virksomheder, som direkte eller indirekte lever af viden som et produkt. Employer branding trækker på elementer fra både markedsføring og Human Ressource Management, og det kan derfor være en kompleks størrelse at arbejde med. Et centralt element af employer branding er ønsket om at samle kommunikationsindsatsen i en virksomhed i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Denne forening udføres ved at sikre en gennemgående rød tråd i både den eksterne og interne markedsføring og kommunikation i forhold til, hvordan virksomheden brandes som arbejdsplads.

Vigtigheden af god employer branding

Enhver virksomhed har et brand, uanset om der arbejdes aktivt på brandet eller ej. En virksomheds employer brand har stor betydning for, om virksomheden fremstår attraktiv for nye medarbejdere, såvel som for nuværende. Derfor er en god employer branding altafgørende for at være i stand til at tiltrække nye medarbejdere, og ligeledes holde på de eksisterende. En god employer branding-model bygger på en klar og stærk sammenhæng mellem identitet, image og profil som arbejdsgiver og arbejdsplads, hvilket betyder, at virksomhedens kultur, omdømme og kommunikation skal fungere sammen. Er dette ikke tilfældet, risikerer virksomheden at opleve svag tiltrækning af nye medarbejdere, høj personaleomsætning, lavt engagement, reduceret produktivitet, og måske endda fejlansættelser. Dette kan undgås med en strategisk tilgang til virksomhedens employer branding, som i høj grad kan forbedre både omsætning og medarbejdertrivsel i en virksomhed.

Gode medarbejdere styrker employer branding i din virksomhed

Et employer brand fungerer i høj grad som din virksomheds varemærke som arbejdsplads, og en god employer branding strategi er med til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ligeledes styrker gode medarbejdere din employer branding, og som virksomhed er det derfor fornuftigt at investere en mængde ressourcer i at finde frem til de helt rette medarbejdere. Her kan det vise sig særdeles fordelagtigt at indgå et samarbejde med et rekrutteringsfirma, som ved hjælp af en systematisk og professionel rekrutteringsproces, hjælper dig med at finde den helt rette kandidat til din arbejdsplads, uanset stillingsbetegnelsen.

KARSBERG, som er eksperter i rekruttering og headhunting, tilbyder virksomheder en professionel proces. Det sikrer, at det ikke er tilfældighederne, der får lov til at råde, når der skal findes nye medarbejdere til din virksomhed. KARSBERGs proces begynder med en afklaring af din virksomheds employer branding, branche og marked, ligesom virksomhedens kultur, værdier, behov og muligheder gennemgås. Det giver et nyttigt indblik i, hvilke egenskaber og kompetencer, der bør findes i en ny mulig medarbejder. KARSBERG udvælger kandidater til din virksomhed baseret på en grundig rekrutteringsproces, der indebærer dybdegående research, testinterviews samt indsamling af relevante referencer. Således er du sikker på, at KARSBERGs vurdering bygger på et højt niveau af faglighed. Deres vigtigste opgave er at give dig og din virksomhed en optimal indsigt i de kvalifikationer og personlige egenskaber, som ligger til grund for et succesfuldt ansættelsesforhold.

Et klart defineret mål

Grundlæggende set drejer employer branding sig i høj grad om at kende sine medarbejderes ønsker og behov, samt at skabe og fortælle en engagerende og positiv historie om arbejdspladsen. Derved skaber virksomheden en tættere kontakt, både til nuværende og potentielle nye medarbejdere. Praktisk set kan denne employer branding foregå på karrieremesser, i jobannoncer, til jobsamtaler, til medarbejdersamtaler, og i mange andre jobsituationer. Kort fortalt bør employer branding-strategien være synlig hele vejen fra tiltrækning af nye medarbejdere til afviklingen af gamle.

Det er vigtigt for en succesfuld employer branding i en virksomhed, at der lægges en strategi med et konkret mål. Det kan være et mål om at ansætte nye medarbejdere fra et bestemt segment, for eksempel unge, nyuddannede talenter. Her er det nødvendigt at definere, såvel som at formulere, hvorfor dette er en del af strategien, så det bliver nemmere at skille sig ud fra lignende virksomheder. Når strategien bygges op om et konkret mål, er det nemmere at formulere strategien og de muligheder, den indeholder for potentielle nye medarbejdere. Undervejs kan du og din virksomhed med fordel analysere og definere, hvilke udfordringer jeres strategi skal løse. Her kan der for eksempel være tale om, at jeres arbejdsplads skal gøres mere synlig, så den fremstår attraktiv for nyuddannede talenter.

Employer branding i praksis

I praksis realiseres strategien oftest ved brug af medier, events og rekrutteringsprocesser. I den forbindelse er det vigtigt at skabe sig et kreativt univers, som underbygger strategien og støtter op om det endelige mål. Dette kreative univers bør bygges på en god, sjov og anerkendende fortælling, som med fordel kan formidles ved hjælp af film, grafik og historie, som er nemt at dele på de sociale medier. En succesfuld employer branding-strategi drejer sig om at fortælle en historie, som får virksomheden til at skille sig ud og samtidig fremstå troværdig. Hvis den måde en virksomhed bliver oplevet af omverdenen på, stemmer overens med virkeligheden, er der tale om god branding.

Eftersom employer branding er en virksomheds varemærke som arbejdsplads, bør det ultimative fokus være på en kombination af kultur, omdømme, og den historie virksomheden fortæller. Selvom employer branding er ledelsens ansvar, kan en klart formuleret strategi med et overordnet mål, som kommunikeres tydeligt, hjælpe hele arbejdspladsen med at fortælle virksomhedens historie. Det kræver nemlig både en god ledelse og en god overordnet fortælling at få medarbejdertilfredsheden i top. En velfungerende virksomhed med tilfredse medarbejdere er i sig selv en effektiv form for employer branding, såfremt virksomheden formår at formidle tilfredsheden og gøre den til en del af det overordnede billede på en attraktiv arbejdsplads.

Læs vores COVID-19 Policy