Compliance, Quality & Proces Manager

Nic. Christiansen Gruppen blev etableret i 1967 og er i dag en ledende figur i den nordiske autobranche. Koncernen består af en række selskaber, der primært beskæftiger sig med import og detailsalg af biler, samt finansiering og leasing af biler. Hovedaktiviteterne er importagenturerne for Hyundai i Danmark og Sverige, SsangYong i Danmark og Sverige, Jaguar og Land Rover i Skandinavien, samt Honda i Finland og Baltikum. Dertil kommer de tre bilforhandlerkæder, Terminalen, British MotorGroup og Bayern AutoGroup. Endelig har Nic. Christiansen Gruppen sin finansierings- og leasingforretning NCG Finans, der leverer leasing og finansieringsydelser i alle forretningsområder og lande som gruppen opererer i. Selskaberne i Nic. Christiansen Gruppen beskæftiger i alt ca. 750 medarbejdere, som skaber en årlig omsætning på ca. 7,5 mia. kroner.

Læs mere om Nic. Christiansen

Vil du være med til at sikre Compliance og proceskvalitet i Nic Christiansen Gruppen?

Med reference til koncernøkonomidirektøren får du ansvaret for virksomhedens Compliance, Governance, kvalitets- og procesoptimeringsfunktioner, herunder hele GDPR området. Du får ledelsesansvar for afdelingens to medarbejdere og du får tæt samspil med de øvrige business support funktioner. Afdelingen har en tværgående rolle i forhold til både Nic. Christiansen Holding og forretningsenhederne. Her kommer du, i samarbejde med de enkelte forretningsenheder og holdingselskabet til at stå for videreudvikling af virksomhedens Compliance og Governance krav, processer og procedurer. Afdelingen skal afdække og identificere eksisterende krav og processer og i samarbejde med forretningen udvikle og implementere Best Practice, så der er styr på virksomhedens forretningsprocesser. Du får gennem handlingsplaner og opfølgning en væsentlig rolle ift. at sikre at Compliance- og kvalitetskrav og processer implementeres og forankres i driften. På sigt er det målsætningen, at få skabt en kvalitetsbevidst kultur i virksomheden med fokus på løbende optimeringer. Du kommer ligeledes til at stå for den fortsatte udvikling af Compliancekrav, kvalitetssikring, GDPR, herunder procesbeskrivelser og dokumentation som fx flowcharts, kontrolkataloger, best practice manualer, databehandler aftaler mm. Herudover skal du stå for gennemførelsen af interne audits og afrapportering til ledelsen i de enkelte business units og til koncernledelsen, ligesom du kommer til at stå for gennemførelsen af projekter der er inden for dit ansvarsområde.

Dine erfaringer

Du har en sandsynligvis en længerevarende uddannelse, som ingeniør, cand. merc, HD eller lignende. Alternativt eller måske i tillæg hertil har du en uddannelse som proceskonsulent eller tilsvarende. Vigtigst er det, at du har mindst 5 års erfaring fra en tilsvarende funktion, hvor du har arbejdet med compliance, kvalitet og processer og procesoptimering med hele forløbet fra afdækning af eksisterende processer til implementering og opfølgning på handlingsplaner. Har du arbejdet med GDPR området vil dette også være en stor fordel. Du er både erfaren og fortrolig ift. at arbejde med Compliance/Governance og din erfaring giver dig en solid værktøjskasse. Du har evt. kendskab til Lean, Six Sigma, TQM eller lignende. Herudover har du erfaring med kvalitets- og dokumentationsarbejde.

Som person hviler du i dig selv og du besidder en naturlig gennemslagskraft. Du er analytisk skarp og har en stærk forretningsforståelse. Du har en god empati, er god til at lytte og til at inspirere dine kolleger. Herudover er du god at få dine ting gennemført på en god og motiverende måde, og du evner at stå fast når det kræves. Du arbejder struktureret og målrettet, og lader dig ikke gå-på af modgang. Du er en god kommunikator, og kan begå dig på alle niveauer i organisationen. Herudover kan du begå dig på det skandinaviske marked og du er sikker på engelsk både skrift og tale.

Vil du være en del af en danskejet velkonsolideret koncern med ambitiøse vækstplaner

Du får en central rolle i virksomheden, hvor du får et spændende, selvstændigt og udviklende job, hvor du i samarbejde med forretningen identificerer og vælger de indsatsområder der skaber værdi og du vil derfor i høj grad selv være med til at præge jobbet. Nic. Christiansen Gruppen er en dynamisk handelsvirksomhed hvor tingene går stærkt, og du kommer til at sidde tæt på forretningen og beslutningerne. Nic. Christiansen Gruppen tilbyder dig en attraktiv arbejdsplads, der giver faglige udfordringer og mulighed for personlig udvikling. Virksomheden har et godt arbejdsmiljø, ligesom virksomheden har gode medarbejderforhold.