IT

KARSBERGs indgående kendskab til IT-branchen sikrer din virksomhed en professionel proces og den bedste kandidat til stillingen og vi har rekrutteret mange forskellige stillingskategorier f.eks. CIO, IT-direktør, IT-chef, ERP-specialist.

Vi kender markedet og den særlige viden og de specielle kompetencer erhvervslivet efterspørger hos IT-medarbejdere på alle niveauer.

``I godt, trygt og givtigt samarbejde med Karsberg har vi modtaget en uvurderlig sparring i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til vores virksomhed. Fra indledende samtaler til endelig ansættelse fornemmede vi hurtigt en tryghed gennem hele processen. Vi anbefaler derfor på det varmeste et samarbejde med Karsberg når der er behov for en sikker rekrutteringsproces``

Malene Darre HR Manager, Eltwin A/S (2021)

EKSEMPLER PÅ NOGLE AF VORES SENESTE OPGAVER