Søren Schøler Nielsen

Consultant
+4526307323
soren@karsberg.net

Søren er Consultant i KARSBERG og uddannet psykolog fra Århus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Søren har erfaring med udviklingsforløb for ledere, samt større forløb om organisations- og medarbejderudvikling, trivsel, motivation af professionelle, psykisk arbejdsmiljø, ledelsesteori, og i særdeleshed læring i en professionel kontekst.

Søren arbejder som konsulent med rekrutteringsopgaver og har været med til at udvikle og etablere KARSBERGs forretningsområde og KARSBERGs ydelser indenfor udvikling.

Som konsulent har Søren en tilgang der indrammer opgavens specifikke mål og succeskriterier med betydningen af organisationens kultur, strategi og struktur, de individuelle, følelsesmæssige kræfter i spil samt markedets betydning.

Søren er optaget af ledelse, udvikling, motivation og læring, sociale dynamikker og stress på arbejdspladsen.

Problemløsning, nytænkning og omsætning af forskning, evidens, teori og metoder til resultater i praksis er det, der driver værket.

Søren arbejder med udgangspunkt i vores afdeling i Århus.

Uddannelse

  • Cand.Psych, Århus Universitet, 2016

Certificeringer