VISION, MISSION, GRUNDPRINCIPPER

Vision

KARSBERG sikrer, at vores kunder får tilført de rette kompetencer samt at sikre forudsætninger for, at disse kompetencer kommer i spil på den bedst mulige måde.

Mission

Vores grundige og systematiske tilgang er vores redskab til at hjælpe vores kunder med at nå virksomhedens succes og målopnåelse på både kort og lang sigt.

For at leve op til vores vision og mission kræver det, at vi:

  • Forstår vores kunders målsætning, forretningsplan og strategi
  • Forstår vores kunders marked og dermed vores kunders kunder
  • Forstår vores kunders organisation og kultur
  • At vi har en systematisk proces der tager udgangspunkt i denne forståelse og ender med en præcis og sikker udførelse.

Det er store krav, men de er nødvendige for at sikre, at vi altid tilfører værdi til vores kundes virksomhed.

Forretningsværdi og kultur

Ligesom vi lægger vægt på at få indsigt i vores kunders virksomheder og værdier, så tror vi også på, at vores forretningsidé og kultur har betydning for dig, som samarbejder med os.

KARSBERG bygger på 3 grundprincipper:

Åbenhed, ærlighed og grundighed er fundamentet for vores arbejdsgange og vores forretningsidé udgøres af tre grundprincipper:

Vores kultur

Vi arbejder passioneret med opgaverne, og vi tror på, at det er en forudsætning for at skabe det bedste resultat for vores kunder. Succes er, når vi finder en medarbejder, som kan hjælpe vores kunder med at nå deres mål, eller vi igangsætter en proces, der endelig forløser et teams potentiale og får udstukket en klar kurs mod målet. Vi har en kultur, hvor vi prioriterer at arbejde systematisk og grundigt – og hvor bonusser og pay-for-performance er erstattet af et fælles mål om at levere det bedste hver gang. Det sikrer en ensartet høj kvalitet i vores opgaver og vi gør det for at sikre, at vores kunder også bliver vores langvarige samarbejdspartnere.

Vores proces

Vores processer er udviklet med det ene formål at opnå størst mulig succes hos vores kunder. Hver eneste fase i processen skal skabe værdi for virksomheden. Dette er grundlaget for de langvarige relationer vi indgår i.

Vores pris

Det er vores grundlæggende holdning, at vi skal skabe mere værdi for vores kunder, end vi koster.