REKRUTTERING

Vi sikrer vores kunders forretningsmæssige resultater ved at tiltrække og udvælge de bedste kandidater

KARSBERGs vision er, at vi igennem vores rekrutteringer hjælper vores kunder med at nå deres målsætninger. Vi skal forstå vores kunde, kundens markeder, kultur, situation, målsætninger og hvorledes målene skal nås og endelig omsætte det til profiler for de nøglemedarbejdere vores kunder mangler.

Vi arbejder for et langsigtet samarbejde, og vi arbejder for, at vores kunder og kandidater har en åben og ærlig sparrings- og samarbejdspartner i KARSBERG. Vi tror på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde giver de bedste resultater både på kort og lang sigt for vores kunder, vores kandidater og dermed også for KARSBERG.

Vores proces sikrer vores kunder løbende forretningsmæssig og personlighedsmæssig sparring gennem hele processen, et stærkt kandidatfelt og ikke mindst sikre og præcise personvurderinger, der bliver matchet op mod den ønskede profil. Processen afsluttes med en begrundet anbefaling, der bl.a. omfatter motivationsfaktorer, anbefalet ledelse og opmærksomhedsområder. Efter kontraktforhandlingen faciliterer KARSBERG en workshop om onboarding sammen med kunden, så vi sikrer, at kandidaten får en god opstart i sit nye job, at kandidaten møder sine performancemål mm.

I KARSBERG arbejder vi meget værdibaseret og har fokus på, at vi har et stort ansvar for, at de kandidater vi har med i vores rekrutteringsprocesser føler sig godt behandlet og at vi finder det rette match for dem og derved er med til at understøtte skabelsen af et arbejdsliv der er fyldt med glæde og passion og hvor mennesker har mulighed for at opnå deres drømme og et meningsfuldt arbejdsliv. Vi gør det ved hjælpsomhed, grundighed, faglighed, mod og åbenhed som er vores værdier og rettesnore i vores arbejde.
Læs eventuelt mere om vores værdier her

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med rekruttering

Læs hvad vores kunde Volvo mener om vores samarbejde

“After many years in the automotive business, working across different organisations and countries,  I have come to the conclusion that recruiting most likely is the single most important thing we as leaders do. A successful recruitment will give the company continuous benefits in the same way as an unfortunate recruitment will deliver continuous bad results and a dissatisfied employee.

With this recognition we invest in the recruitment process and one of our suppliers is KARSBERG who 100% has delivered on all our expectations to a professional recruiting company. However, what made KARSBERG stand out in the crowd was in particular two things: The willingness to carefully listen to our needs as a client and to utilise this information in the recruiting process.  And the close alignment to our culture and beliefs, an employee who  is motivated, empowered and respected will deliver better results.

KARSBERG has been an excellent fit for us”.

Arne Knaben, Managing Director v. Volvo Maskin, Norge   

Hvad er god rekruttering?

En god rekrutteringsproces handler om at tiltrække de rette kandidater, at kommunikere med kandidaterne og fastholde deres interesse, at afholde præsentationer der hjælper både kandidater og kunden til afklaring omkring stillingen, at anvende de rette tests og at tage referencer der alt sammen kan understøtte vurderingen af kandidaterne og dermed ende ud i det rette match mellem kandidat og kunde.
Denne proces kræver erfaring, grundighed, engagement, tid mm. og vi oplever at mange virksomheder bliver overrasket, hvis de laver en opgørelse over, hvad rekrutteringsprocessen har kostet virksomheden med hensyn til tid og penge, når de vælger at håndtere rekrutteringsprocessen selv.
Derfor kan det være en god idé, at man fra starten allierer sig med KARSBERG som har mange års erfaring med at rekruttere specialister og ledere. På den måde kommer din virksomhed mere effektivt i mål med at ansætte de rette medarbejdere.

Læs mere om medarbejderne i KARSBERG her

Effektive rekrutteringer

Vores styrke er, at vi har en gennemprøvet rekrutteringsproces som vi ved virker til at opnå effektive rekrutteringer. Vi kommer godt rundt om både virksomheden og de kandidater der er med i processen, og får derved sikret det rette og langsigtede match.

Udover at annoncere og bruge vores netværk, searcher vi også for at finde kompetente kandidater. Disse kandidater kan det være svært at tiltrække igennem traditionel annoncering, men via den direkte kontakt igennem search, kan vi skabe nogle interessante kontakter til relevante kandidater, og derved udvide feltet af kandidater betragteligt.

Igennem ovenstående sikrer vi en succesfuld rekruttering.

Rekruttering af medarbejdere

Når din virksomhed giver os mulighed for at stå for rekruttering af medarbejdere, så gør vi os umage for at forstå virksomheden. Det omfatter jeres nuværende situation, historie, markeder, kultur mm. Det er alt sammen vigtig viden, som vi kan anvende i vores søgen efter de rette kandidater. Jeres konkrete målsætninger og rammer er relevante for os at have fokus på, da de kandidater vi vil tiltrække, skal kunne hjælpe jer med at opnå dem. Efterfølgende arbejder vi for, i samarbejde med jer, at udvælge netop den kandidat der er det rette match for jer.

Vælg os som jeres rekrutteringspartner

Det siger sig selv, at en fejlansættelse kan være en dyr erfaring med hensyn til spild af tid og andre ressourcer. Vi kan hjælpe din virksomhed ved at lave nogle præcise personvurderinger, der matcher den profil, I ønsker. Når vi anbefaler en bestemt kandidat til en given stilling, gør vi det på baggrund af de møder vi har haft, tests, hvor vi vurderer kandidatens svar på en række spørgsmål og hvor vi anvender afprøvede metoder med dybdegående spørgsmål, der fortæller noget om kandidatens motivation, personlighed og kompetencer. Desuden tager vi referencer, som også er et meget brugbart redskab til at danne et billede af en kandidat. Slutteligt laver vi en samlet vurdering af kandidaten og sammen med kundens vurdering, som er vigtig da kunden kender jobbet og arbejdspladsen bedst, træffes der en samlet beslutning om hvilken kandidat der skal tilbydes ansættelse.
På den måde sørger vi for en effektiv og grundig proces, der skaber værdi for din virksomhed.

Onboarding af den nye medarbejder

En vigtig del af vores rekrutteringsproces er onboarding af den nye medarbejder hos vores kunder. Vi arbejder sammen med vores kunder om at sikre en god onboarding ved eksempelvis at hjælpe med at lave en onboardingplan, give gode råd til hvad onboarding skal indeholde osv.

Læs eventuelt mere om onboarding her