Executive Search

Vi finder din kommende medarbejder

En af vore ydelser er Executive Search, hvor vores opgave er at skabe et felt af relevante kandidater.

Indledningsvis afdækker vi jeres behov for kompetencetilførsel, hvorefter vi afsøger markedet for relevante kandidater. Vi afdækker de identificerede kandidaters interesse i jobbet og gennemfører en telefonscreening, hvor vi afdækker kandidaternes faglige og personlige kompetencer ift. jobbet.

Interesserede og relevante kandidater sender deres CV til os og med den enkelte kandidats accept videresender vi CV´erne til dig som kunde. Herudfra kan I finde den eller de kandidater, I ønsker at inddrage i et videre forløb.

Vi vurderer ikke kandidaterne nærmere i en ren searchydelse.

Der gives ikke garanti på denne ydelse.