PERSONVURDERING

Faglige kompetencer og personlige egenskaber

Et vellykket rekrutteringsforløb udmunder typisk i et gunstigt og udviklende ansættelsesforhold, som er til glæde for begge parter. Vores udgangspunkt er derfor, at kandidater skal møde samme professionelle service og høje kvalitet, som vi giver vores kunder. Selvom kandidater i visse tilfælde kan være villige til at indgå store kompromisser i bestræbelserne på at få en attraktiv stilling, vil vi sørge for at skabe en åben og ærlig dialog for derigennem at afdække de reelle ønsker og svagheder, så vi sikrer, at ansættelsen bliver en lige så stor succes for kandidaten som for virksomheden.

Grundig vurdering giver sikkerhed

For at opnå den bedste vurdering, belyser vi  altid kandidatens kompetencer og egenskaber ud fra fire forskellige vinkler: KARSBERGs oplevelser, virksomhedens og stillingens profil, Wave®-personlighedstest samt referencer fra tidligere samarbejdspartnere og ledere.

Samlet giver det KARSBERG mulighed for at vurdere kandidatens profil i forhold til den position, der er i spil.

Hos KARSBERG arbejder vi med personlighedstesten Wave®, der belyser personlige egenskaber, kompetencer og reaktionsmønstre ud fra 108 forskellige facetter. Første del af testen foregår online via et spørgeskema, mens den anden del er en kvalitativ belysning af testens resultater.

Formålet er ikke alene at kunne påpege personlige egenskaber men også få et indblik i, hvordan de kommer til udtryk. Vurderinger som samarbejdsvillig, resultatorienteret og grundig kræver alle en perspektivering i en kontekst, for at kunne anvendes i en konkret vurdering af kandidatens egnethed i forhold til din virksomhed og jeres ledige stilling.

Testen vurderer blandt andet på elementer som talenter, individuel motivation og foretrukken virksomhedskultur.

De bedst egnede kandidaters profil bliver yderligere belyst, når vi indhenter referencer, hvor vi har mulighed for at få en beskrivelse af kandidatens sociale fremtræden og samspil med omgivelserne.

Læs mere om Wave®-persontesten her.