REKRUTTERINGSPROCESSEN

Systematisk tilgang sikrer din succes

En god rekrutteringsproces og en sikker vurdering er ofte en forudsætning for ansættelsen af en succesfuld  medarbejder, hvor både virksomhed og kandidat oplever, at de kan udvikle sig positivt, og at samarbejdet er en gevinst for begge.

Mange virksomheder føler sig heldige, når det lykkes. Men vi ved, at held ikke er en forudsætning for den oplevelse. Derfor har vi hos KARSBERG udviklet en systematisk tilgang til rekrutteringsprocessen, som sikrer, at vi altid finder den rette kandidat til din virksomhed.

Grundig personlighedsvurdering

Mens det sjældent er de faglige kvalifikationer, som giver anledning til virksomheders udfordringer med ansættelser, så er de personlige egenskaber og vurderinger ofte et område, som mangler en struktureret og systematisk tilgang. Det har vi derfor gjort til en af vores styrker.

Alle kandidaters personlighed, faglige kompetencer og sociale fremtræden bliver vurderet fra fem forskellige vinkler: KARSBERGs, virksomhedens, referencer og endelig en grundig test (kandidatens egen vurdering). Det betyder, at fejlvurderinger er så godt som eliminerede.

Læs mere om WAVE-personlighedstesten.

De kandidater, som bliver valgt fra i løbet af processen, vil alle modtage en professionel tilbagemelding i form af en testtilbagemelding undervejs i forløbet.

Rekrutteringens 10 fundamentale trin

 1. Profilanalyse
  Vi begynder arbejdet med et møde, hvor vi skal forstå din branche, dine kunder, dit marked, din virksomhed og din virksomheds kultur, værdier og struktur og ikke mindst dine mål og strategier. Derefter skal vi konkret forstå den funktion og den rolle din nye medarbejder skal udfylde og de målsætninger, der er i jobbet, ligesom vi skal afdække stillingens indhold, krav til kvalifikationer og andre relevante arbejdsmæssige forhold, så vi kan vurdere, hvor vidt de enkelte kandidater matcher den profil, der skal til for at passe ind i og skabe succes i din organisation. Arbejdet resulterer i en god beskrivelse af den profil, som vil passe til virksomhedens behov.
 2. Sourcing
  Efter en grundig afdækning jf ovenfor, udarbejder vi en strategi for rekrutteringen af kandidater. I første omgang drejer det sig at få fremhævet de attraktioner i virksomheden og i jobbet, der vil tiltrække de rigtige kandidater, og som derfor kan bruges til annoncering og/eller til search og headhunting af interessante kandidater.
 3. Vurdering af ansøgere
  På baggrund af ansøgninger og cv foretages den første screening af kandidater, og de bedste inviteres til et personligt interview.
 4. Interview
  Til det indledende interview præsenterer vi virksomheden og jobbet, og vi afdækker kandidatens faglige kompetencer og personlige egenskaber.
 5. Præsentation
  De bedste kandidater bliver præsenteret for dig og din virksomhed, så I får et førstehåndsindtryk af hinanden, og KARSBERG og kunden får mulighed for at vurdere, om der umiddelbart er god kemi, og hvorvidt de faglige kvalifikationer og personlige egenskaber matcher de ønskede. Herefter drøftes kandidaternes mulighed for at skabe succes i jobbet, samt muligheder og forudsætninger for fastholdelse af kandidaten i jobbet og virksomheden.
 6. Persontest
  Kandidaten gennemgår en grundig personlighedstest, hvor vi afklarer kandidatens egen selvforståelse og sammenholder den med de opstillede ønsker og krav til kvalifikationer og kompetencer. Det dybdegående kompetencebaserede testinterview afdækker både kandidaternes evne og motivation ift. de personlige egenskaber, der er fastlagt som kritiske for at få succes i jobbet.
 7. Referencer
  KARSBERG indhenter mindst tre til fire referencer. Det kan være tidligere ledere, kolleger og andre samarbejdspartnere. Også her foretages et dybdegående kompetencebaseret interview ift. motivation og evne. Referencerne supplerer, nuancerer og dokumenterer vurderingen af de enkelte kandidater. Det giver os et godt grundlag for at vurdere, hvordan de personlige og faglige egenskaber kommer til udtryk i hverdagen og i løsningen af konkrete arbejdsopgaver.
 8. Slutpræsentation
  På baggrund af resultatet af hver enkelt trin i processen, giver KARSBERG vores vurderinger af de egnede kandidater inklusiv en kvalificeret og nuanceret beskrivelse af kandidatens potentiale og fokuspunkter i forhold til virksomhedens organisation og behov. KARSBERG faciliterer et endeligt møde mellem kandidat og virksomhed.
 9. Kontraktforhandling
  Underskrivelse og evt. forhandlinger omkring ansættelsesforholdet foregår direkte mellem kandidat og virksomhed uden KARSBERGs indblanding.
 10. Opfølgning