Salg og marketing

Salgsfunktion er en nøglefunktion i mange virksomheder, da afdelingen typisk fungerer som virksomhedens spydspids og bindeled mellem virksomhed og kunder. Derfor er alle medarbejdere i salgsafdelingen nøglemedarbejdere i langt de fleste virksomheder. Udfordringen i alle salgsroller er at sælgere er dygtige til at sælge, men hvem passer ind i virksomhedens kultur og værdier. Vi plejer at sige, at sælgere på alle niveauer formår at sælge sig selv. Men hvem ville blive en succes i det pågældende job? Hvem kan udfylde den rolle, som virksomheden skal have udfyldt og formå at levere de forventede salgs-/ledelsesmæssige resultater på den rigtige måde? For at sikre det rigtige match kræves et struktureret, seriøst og professionelt stykke arbejde, gennem hele processen – og ikke mindst grundig erfaring med rekruttering til salgs- og marketingfunktionen.

Hos KARSBERG har vi processen og erfaringen, der kan tage dig igennem en grundig rekrutteringsproces, der sikrer vores kunder et godt felt af dygtige og relevante kandidater, med en sikker og præcis kandidatvurdering. Dermed sikrer vi at i får den rigtige medarbejder ind i jeres virksomhed, en som passer ind i kulturen og som har den faglighed og personlighed, der skaber succes i din salgs- og/eller marketingafdeling.

Vi har siden KARSBERGs start hjulpet mange af vores kunder med at finde de bedste kandidater bl.a. stillinger som tekniske sælger/salgsingeniøre, account manager, key account manage, area sales manager, salgschef, salgsdirektør, CCO, marketingchef, marketingdirektør, Brand & Communications Director til marketing- og salgfunktioner i Danmark og internationalt.

Jeg har været involveret i ansættelser, hvor vi har benyttet KARSBERG til at screene ansøgere og efterfølgende gå i dybden med udvalgte kandidater. KARSBERGS tilgang til opgaven er meget professionel og personanalyserne af kandidaterne rammer meget præcist. Med mange og varierende spørgeteknikker formår KARSBERG altid at komme ind under facaden af kandidaterne. En ligefrem og åben kommunikation mellem os og KARSBERG gør, at der ikke er tvivl om hvilke til- og fravalg vi gør, når vi træffer afgørelse om den endelige ansættelse. Jeg kan kun varmt anbefale KARSBERG som sparringspartner ved nyansættelser.

Kurt Henriksen
Sales Manager, Skjold A/S

Effektiv rekruttering af sælgere

Uanset hvad for en branche eller industri din virksomhed opererer i, så er der altid behov for en stærk salgsafdeling bestående af de rette salgsprofiler. Hvis dit firma eller din virksomhed mangler nogle kompetente sælgere, så står vi hos Karsberg klar til at give dig en hånd med rekruttering af sælgere. Hvis din virksomhed selv har stået for rekruttering af sælgere, så ved du, at det kan være en lang og trættende proces, der kræver en del ressourcer og dyrebar tid. Hvis du overlader opgaven med at rekruttere dine sælgere til os, kan vi sørge for et gnidningsfrit forløb, der frigiver mange af jeres interne ressourcer. Det siger sig selv, at det kan vise sig at være en god investering, fordi det giver jer mulighed for at fokusere på jeres kerneforretning. En lang rekrutteringsproces kan tære på jeres ledere og lægge beslag på tid, der kan blive brugt på områder, der skaber værdi for virksomheden. Det kan I let opnå ved at alliere jer med os. Vi har stor erfaring med rekruttering af sælgere og kan hjælpe jer til at tiltrække de salgsprofiler, I mangler.

Fordi vi har hjulpet mange virksomheder med at rekruttere deres sælgere, har vi udviklet nogle meget effektive strategier. Vores tilgang til rekruttering af sælgere bygger på afprøvede metoder og værktøjer, som sikrer, at vi tiltrækker de rette salgsprofiler. Jeres salgsteam eller salgsafdeling spiller en nøglefunktion, der er helt uundværlig. Derfor er vi meget grundige, når vi påtager os opgaven med at tiltrække og udvælge de kandidater, vi præsenterer for jer. Vi overlader intet til tilfældighederne. Vi tager alle de faktorer, som kan have indflydelse på sælgernes performance hos jer. Det betyder bl.a., at vi gransker og nærstuderer ansøgerfeltet for at finde frem til de kandidater, der har de rette kompetencer.

Rekruttering sælger

Vi kigger selvfølgelig også på kandidatens historik og de resultater, den har opnået i løbet af sin karriere. Kandidatens personlighed er noget, vi nøje vurderer, fordi det giver et retvisende fingerpeg om, hvorvidt kandidaten vil kunne opfylde sin rolle i jeres salgsafdeling. Hvis man udelukkende hæfter sig ved kandidatens tidligere resultater, risikerer man at overse det store billede. Det er grunden til, at kandidatens personprofil er så vigtig, fordi det kan hjælpe os til at kortlægge de personlighedstræk, der kan bidrage til kandidatens succes i sin nye rolle.

Men det siger sig selv, at en effektiv rekruttering af sælgere omfatter andre væsentlige faktorer. Det er rigtigt nok, at kandidatens faglige profil er en vigtig forudsætning for at kunne komme igennem nåleøjet. Men lige så vigtigt er matchet mellem kandidaten og jeres team. Det er noget, vi har stor fokus på. Det nytter da ikke noget, hvis en kandidat med en imponerende salgsprofil slutter sig til jeres afdeling, men har efterfølgende svært ved at falde til. Det er en meget ærlig situation, man kan undgå ved at overlade sin rekruttering af sælgere til os. Vi tager altid højde for, hvordan kandidatens profil passer ind i jeres virksomhed. Vi analyser jeres virksomheds- og arbejdskultur for at danne os et tydeligt billede af de værdier, der kendetegner jer som organisation. Resultaterne fra vores analyse sammenholder vi mod kandidatens egenskaber, kompetencer, motivation og personlighedstræk. På den måde får vi et helhedsbillede, der sikrer en succesfuld udvælgelsesproces.

Grundig rekruttering salg

Der er flere grunde til, at vores succesrate ligger meget høj. Vi påbegynder processen ved at drøfte jobindholdet, kompetencekravene og vilkårene sammen med jer. Efterfølgende afstemmer vi jeres forventninger til kandidaten. Fordi vi har mange års erfaring med rekruttering til salg, kan vi rådgive jer i forbindelse med annoncering, jobbeskrivelser og lønniveauer, hvis det ønskes. Vi har dybtgående kendskab til jobmarkedet og ved, hvad der virker, når man gerne vil tiltrække nye talenter. Derudover har vi stor ekspertise med de faktorer, der motiverer kompetente salgsprofiler til at ansøge om en bestemt stilling. Det har en del at gøre med employer branding. Dine ønskekandidater er derude, men man skal som virksomhed være dygtig til at sælge sig selv. Det kræver, at man opbygger en konsekvent branding strategi. En sådan strategi er med til at fortælle jeres ønskekandidater om jeres vision og de værdier, som I vil kendes på. Det er noget, vi også kan være behjælpelige med.

Rekruttering sælgere

Som du kan høre, er der mange forhold, man skal tage højde for, hvis man gerne vil tiltrække stærke salgsprofiler. Med vores hjælp kan du undgå de faldgruber, der kan opstå undervejs. Derudover kan du trække på vores kompetencer og knowhow. På den måde er du sikret en rekrutteringsproces, der ikke tærer på dine ledere.

Rekruttering af sælger

Noget andet, der gør os til mange virksomheders foretrukne partner er, at vi kender alle genvejene. Det kan have stor betydning for en gnidningsfri rekrutteringsprocess. I kraft af vores store erfaring kan vi hurtigt vurdere visse forhold og nå frem til en korrekt konklusion. Det giver et mere effektivt forløb.