ONBOARDING

Værdiskabende onboarding skal skræddersyes 

Effektiv onboarding er betydningsfuld for både virksomheder såvel som for medarbejderen, i særdeleshed fordi vi i stigende grad skifter job.

En succesfuld organisatorisk socialiseringsproces resulterer i effektive medarbejdere, der er engagerede og positive og som bliver i organisationen i længere tid. Mangelfuld og ineffektiv onboarding kan resultere i hurtigere udskiftning, utilfredshed og lav performance – og så genstartes rekrutterings-cyklussen igen og dermed et tab af betydelige resurser og tid.

Virksomheder, der har en formaliseret onboardingproces har mere produktive medarbejdere. højere grad af fastholdelse af nye medarbejdere efter 1 år og højere grad af engagement hos medarbejderne.

For at være i stand til at konkurrere som virksomhed, både på bundlinien og i kampen om fremtidens talenter, kræver det at vi i langt højere grad er i stand til hurtigt at skabe den fornødne produktive medarbejder, der trives og er motiveret. Rammerne og processerne til, hvordan man gør dét, er hvad onboarding handler om.

VI DESIGNER, FACILITERER OG EKSEKVERER ONBOARDINGFORLØB FOR VORES KUNDER.
KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG.

Effektiv onboarding

Hvis man spurgte dig, hvad du synes, er en effektiv onboarding, ville du nok pege på nogle bestemte faktorer. En smidig onboardingprocess indbefatter, at den nye medarbejder bliver introduceret for den type opgaver, han eller hun forventes at løse. Derudover omfatter det også, at medarbejderen får mulighed for at lære virksomheden bedre at kende og får lov til at opleve organisationens kultur. Men noget, som nogle gange bliver overset, er værdien af, at medarbejderen også falder til socialt. Når du allierer dig med os, kan vi hjælpe din virksomhed til at tage højde for alle disse faktorer og mange flere.

Onboarding process

Medarbejder onboarding er enorm vigtig, fordi det har betydning for fastholdelsen af de nye medarbejdere. Processen med at byde dem velkommen kan have en positiv indvirkning på deres engagement og produktivitet.

Onboarding af nye medarbejdere

Med vores hjælp kan jeres onboarding bidrage til, at samarbejdet mellem den nye medarbejder og hans eller hendes kollegaer bliver godt fra starten. På den måde sikrer vi, at den nye medarbejder falder til uden besvær.

HR onboarding

Fordi vores konsulenter og specialister har stor erfaring inden for HR og de bedste onboarding-metoder, er din virksomhed garanteret et program, der sikkert vil leve op til din nye medarbejders høje forventninger. Da en åben dialog med lederen har stor betydning for den nye, inddrager vi lederen i hele processen. Det sikrer nemlig et mere effektivt forløb.

Onboarding HR

Når du nu efterspørger onboarding medarbejder, er det nok udtryk for, at du gerne vil finde specialister, der har styr på alle de aspekter, der hører til onboarding. Da vi har stort fokus på onboarding, der er værdiskabende, lægger vi stor vægt på at det sociale aspekt. Det er noget, der i den grad bidrager til, at de nye medarbejdere bliver mere engagerede og produktive.