ONBOARDING

VÆRDISKABENDE ONBOARDING SKAL SKRÆDDERSYES

Effektiv onboarding er betydningsfuld for både virksomheder såvel som for medarbejderen, i særdeleshed fordi vi i stigende grad skifter job.

En succesfuld organisatorisk socialiseringsproces resulterer i effektive medarbejdere, der er engagerede og positive og som bliver i organisationen i længere tid. Mangelfuld og ineffektiv onboarding kan resultere i hurtigere udskiftning, utilfredshed og lav performance – og så genstartes rekrutterings-cyklussen igen og dermed et tab af betydelige resurser og tid.

Virksomheder, der har en formaliseret onboardingproces har mere produktive medarbejdere. højere grad af fastholdelse af nye medarbejdere efter 1 år og højere grad af engagement hos medarbejderne.

For at være i stand til at konkurrere som virksomhed, både på bundlinien og i kampen om fremtidens talenter, kræver det at vi i langt højere grad er i stand til hurtigt at skabe den fornødne produktive medarbejder, der trives og er motiveret. Rammerne og processerne til, hvordan man gør dét, er hvad onboarding handler om.

VI DESIGNER, FACILITERER OG EKSEKVERER ONBOARDINGFORLØB FOR VORES KUNDER.
KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG.