REKRUTTERING

Vi sikrer vores kunders forretningsmæssige resultater ved at tiltrække og udvælge de bedste kandidater

KARSBERGs vision er, at vi igennem vores rekrutteringer hjælper vores kunder med at nå deres målsætninger. Vi skal forstå vores kunde, kundens markeder, kultur, situation, målsætninger og hvorledes målene skal nås og endelig omsætte det til profiler for de nøglemedarbejdere vores kunder mangler.

Vi arbejder langsigtet, og vi arbejder for at vores kunder og kandidater har en åben og ærlig sparrings- og samarbejdspartner i KARSBERG. Vi tror på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde giver de bedste resultater både på kort og lang for vores kunder, vores kandidater og dermed også for KARSBERG.

Processen sikrer vores kunder løbende forretningsmæssig og personlighedsmæssig sparring gennem hele processen, et stærkt kandidatfelt og ikke mindst sikre og præcise personvurderinger, der bliver matchet op mod den ønskede profil. Processen afsluttes med en begrundet anbefaling, der bl.a. omfatter motivationsfaktorer, anbefalet ledelse og opmærksomhedsområder. Efter kontraktforhandlingen faciliterer KARSBERG en workshop om onboarding sammen med kunden, så vi sikrer at kandidaten møder sine performance-mål.

Kontakt os for at høre mere om vores proces eller se eksempler på løste opgaver her:

Hvad er god rekruttering?

En god rekrutteringsproces går ud på at tiltrække og fastholde de rette kandidater. Det er noget, der i den grad kræver både tid, penge og ikke mindst engagement. Hvis processen skal være smidig, så kræver det også, at virksomheden handler hurtigt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Mange virksomheder bliver overrasket, når de efterfølgende laver en opgørelse af, hvad forløbet har kostet virksomheden med hensyn til tid og penge. Derfor kan det være en god idé, at man allierer sig med Karsberg. På den måde hjælper vi din virksomhed til at tiltrække og udvælge de rette kandidater.

Men selvfølgelig er der nogle udfordringer, man som virksomhed skal overvinde for at kunne tiltrække kandidater med en stærk profil. Det siger sig selv, at det er nemmere for en virksomhed med et godt omdømme at tiltrække et stort ansøgerfelt. Men det kræver en bevidst indsats at opbygge et stærkt brand som arbejdsgiver. Opgaven med at opbygge et stærkt employer-brand handler ikke alene om, hvordan virksomheden klarer sig rent forretningsmæssigt. Det handler i allerhøjeste grad også om arbejdsmiljøet og den kultur, der kendetegner virksomheden.

Selvfølgelig kan vi hjælpe jer med at blive mere tiltalende som arbejdsplads. Men der er noget, I selv kan gøre for at skabe de rigtige betingelser. Arbejdsmiljøet handler om fysiske, sociale og psykiske faktorer, der påvirker den måde, man opfatter sin arbejdsplads på. Den fysiske side har at gøre med ting, man sagtens kan ændre på som fx indeklima, belysning, støjniveau, m.fl. Den sociale del omfatter venskaber og sociale forhold, der bliver skabt på kontoret og på kryds og tværs i organisationen. Det har ledelsen meget lidt indflydelse på, men som leder kan man sætte et godt eksempel ved at behandle sine medarbejdere ordentligt. På den måde skaber man en god stemning i teamet.

Effektive rekrutteringer

Hvis man gerne vil opnå nogle effektive rekrutteringer, er det vigtigt, at man sørger for at skabe en tiltalende arbejdskultur. Virksomhedens kultur hænger også sammen med, hvordan de ansatte betragter arbejdspladsen. En positiv arbejdskultur kendes på den åbne dialog, der er mellem ledelsen og medarbejderne. Det giver de ansatte mulighed for at komme til orde med deres idéer og forslag. Det giver dem også lyst til at dele deres tanker og dermed bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det kræver selvfølgelig, at ledelsen er opmærksom på at fremme en atmosfære, hvor ros og konstruktiv kritik indtager en vigtig plads. Vi kan være behjælpelige med at forbedre jeres virksomheds- og arbejdskultur. Det kan have stor betydning for en eventuel rekruttering, fordi jeres glade ansatte er også jeres bedste ambassadører udadtil.

Rekruttering af medarbejdere

Når din virksomhed giver os mulighed for at stå for rekruttering af medarbejdere, så gør vi os umage for at forstå virksomheden. Det omfatter jeres nuværende situation, historie, markeder og kultur. Det er alt sammen tangenter, som vi kan spille på i vores søgen efter kandidater med stærke profiler. Vi holder os altid jeres behov og ønsker for øje. Fordi I har nogle konkrete målsætninger, udvælger vi kandidater, som kan hjælpe jer til at opnå dem.

Vælg os som jeres rekrutteringspartner

Det siger sig selv, at en fejlansættelse kan være en dyr affære med hensyn til spild af tid og andre ressourcer. Vi kan hjælpe din virksomhed ved at lave nogle præcise personvurderinger, der matcher den profil, I ønsker. Når vi anbefaler en bestemt kandidat til en given stilling, gør vi det på baggrund af en grundig analyse, hvor vi vurderer kandidatens svar på en række spørgsmål. Vi anvender afprøvede metoder med dybdegående spørgsmål, der afslører en del om kandidatens motivation, personlighed og kompetencer. På den måde sørger vi for en effektiv proces, der skaber værdi for din virksomhed.